Lai Châu làm rõ việc Bí thư thôn biến lòng sông thành kho xưởng riêng

Sở TNMT tỉnh Lai Châu đang làm rõ sai phạm của DN tư nhân Mai Hưng của ông Đỗ Văn Khôi. Ảnh: AT.
Sở TNMT tỉnh Lai Châu đang làm rõ sai phạm của DN tư nhân Mai Hưng của ông Đỗ Văn Khôi. Ảnh: AT.
Sở TNMT tỉnh Lai Châu đang làm rõ sai phạm của DN tư nhân Mai Hưng của ông Đỗ Văn Khôi. Ảnh: AT.
Lên top