Lai Châu: Kỷ luật, khai trừ khỏi Đảng nhiều cán bộ Bộ đội Biên phòng

5 cán bộ của lực lượng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu vừa bị vừa thi hành kỷ luật . Ảnh: C.T
5 cán bộ của lực lượng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu vừa bị vừa thi hành kỷ luật . Ảnh: C.T
5 cán bộ của lực lượng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu vừa bị vừa thi hành kỷ luật . Ảnh: C.T
Lên top