Lai Châu: Khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển ra ngoài tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt về những biện pháp phòng chống dịch trong đó nhấn mạnh việc người dân hạn chế di chuyển. Ảnh: CTTT Lai Châu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt về những biện pháp phòng chống dịch trong đó nhấn mạnh việc người dân hạn chế di chuyển. Ảnh: CTTT Lai Châu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt về những biện pháp phòng chống dịch trong đó nhấn mạnh việc người dân hạn chế di chuyển. Ảnh: CTTT Lai Châu.
Lên top