Lai Châu: Học sinh, giáo viên liên quan kỳ thi THPT quốc gia không ra khỏi địa phương

Học sinh lớp 12, lớp 9 cùng với các giáo viên làm công tác tại các kỳ thi THPT đều được khuyến cáo không ra khỏi địa phương trước khi các kỳ thi diễn ra. Ảnh: Đơn vị cung cấp.
Học sinh lớp 12, lớp 9 cùng với các giáo viên làm công tác tại các kỳ thi THPT đều được khuyến cáo không ra khỏi địa phương trước khi các kỳ thi diễn ra. Ảnh: Đơn vị cung cấp.
Học sinh lớp 12, lớp 9 cùng với các giáo viên làm công tác tại các kỳ thi THPT đều được khuyến cáo không ra khỏi địa phương trước khi các kỳ thi diễn ra. Ảnh: Đơn vị cung cấp.
Lên top