Lai Châu: Hồ thủy điện tích nước, dân có nhà không dám ở

Nhà bị hư hỏng khiến một số gia đình phải di chuyển xa bờ để ở tạm. Ảnh: Song An.
Nhà bị hư hỏng khiến một số gia đình phải di chuyển xa bờ để ở tạm. Ảnh: Song An.
Nhà bị hư hỏng khiến một số gia đình phải di chuyển xa bờ để ở tạm. Ảnh: Song An.
Lên top