Lai Châu cho phép mở cửa trở lại một số hoạt động, kinh doanh dịch vụ

Tỉnh Lai Châu cho phép mở của trở lại một số dịch vụ, kinh tế. Ảnh: Thúy Hạnh.
Tỉnh Lai Châu cho phép mở của trở lại một số dịch vụ, kinh tế. Ảnh: Thúy Hạnh.
Tỉnh Lai Châu cho phép mở của trở lại một số dịch vụ, kinh tế. Ảnh: Thúy Hạnh.
Lên top