Lai Châu: 13.000 người được tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2

Lai Châu sẵn sàng tiêm phòng vaccine COVID-19 đợt 2. Ảnh: ĐVCC
Lai Châu sẵn sàng tiêm phòng vaccine COVID-19 đợt 2. Ảnh: ĐVCC
Lai Châu sẵn sàng tiêm phòng vaccine COVID-19 đợt 2. Ảnh: ĐVCC
Lên top