Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lại áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Vị trí và hướng đi của Áp thấp nhiệt đới. Ảnh: KTTVTU
Vị trí và hướng đi của Áp thấp nhiệt đới. Ảnh: KTTVTU