Lạ lùng chuyện tạm dừng đón khách tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Hang Tám Cô tạm dừng đón khách từ ngày 4.2.2020. Ảnh: Lê Phi Long
Hang Tám Cô tạm dừng đón khách từ ngày 4.2.2020. Ảnh: Lê Phi Long
Hang Tám Cô tạm dừng đón khách từ ngày 4.2.2020. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top