Lá chuối thay nilon, người dân kiếm bạc triệu từ nghề chặt lá chuối

Trồng chuối lấy lá chính là nghề mưu sinh của người dân xã Trung Châu. Ảnh: PV.
Trồng chuối lấy lá chính là nghề mưu sinh của người dân xã Trung Châu. Ảnh: PV.
Trồng chuối lấy lá chính là nghề mưu sinh của người dân xã Trung Châu. Ảnh: PV.
Lên top