Lá chắn phòng dịch ở biên giới Việt – Lào

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ rau, củ, quả, gạo... cho khu cách ly tập trung ở huyện Hướng Hóa. Ảnh: TH
Đoàn viên thanh niên hỗ trợ rau, củ, quả, gạo... cho khu cách ly tập trung ở huyện Hướng Hóa. Ảnh: TH
Đoàn viên thanh niên hỗ trợ rau, củ, quả, gạo... cho khu cách ly tập trung ở huyện Hướng Hóa. Ảnh: TH
Lên top