"Lá chắn" công nghệ trong “cuộc chiến” phòng, chống COVID-19 của Thủ đô

Bộ phận trực, tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về dịch COVID-19 của Sở TT&TT.
Bộ phận trực, tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về dịch COVID-19 của Sở TT&TT.
Bộ phận trực, tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về dịch COVID-19 của Sở TT&TT.
Lên top