Kỳ vọng cuối năm 2021 sẽ có vaccine COVID-19 cho người Việt Nam

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thùy Linh
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thùy Linh
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thùy Linh
Lên top