Ký ức đẹp về vị doanh nhân hiến hơn 5.000 cây vàng cho cách mạng

Ông Trịnh Kiến Quốc và vợ - bà Phạm Thị Yến - “khoe” nhiều chứng nhận nghĩa cử cao đẹp của cụ Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ.
Ông Trịnh Kiến Quốc và vợ - bà Phạm Thị Yến - “khoe” nhiều chứng nhận nghĩa cử cao đẹp của cụ Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ.
Ông Trịnh Kiến Quốc và vợ - bà Phạm Thị Yến - “khoe” nhiều chứng nhận nghĩa cử cao đẹp của cụ Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ.
Lên top