Kỹ thuật viên 1 năm đi chống dịch với những ca trực dài... 2 tháng

Anh Nguyễn Phạm Chí Tài, kỹ thuật viên lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Phổi TP.Đà Nẵng đã quen với ca trực 2 tháng/lần. Ảnh: TT
Anh Nguyễn Phạm Chí Tài, kỹ thuật viên lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Phổi TP.Đà Nẵng đã quen với ca trực 2 tháng/lần. Ảnh: TT
Anh Nguyễn Phạm Chí Tài, kỹ thuật viên lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Phổi TP.Đà Nẵng đã quen với ca trực 2 tháng/lần. Ảnh: TT
Lên top