Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM: 15 giờ hôm nay (13.6) sẽ công bố điểm thi