Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Xử lý người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra gian lận

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019. Ảnh: Hải Nguyễn
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019. Ảnh: Hải Nguyễn
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top