Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra trong thời tiết như thế nào?

Mưa có thể xuất hiện vào sáng sớm trong ngày thi THPT Quốc gia năm 2019. Ảnh: Thảo Anh.
Mưa có thể xuất hiện vào sáng sớm trong ngày thi THPT Quốc gia năm 2019. Ảnh: Thảo Anh.
Mưa có thể xuất hiện vào sáng sớm trong ngày thi THPT Quốc gia năm 2019. Ảnh: Thảo Anh.
Lên top