Ký quyết định giáng cấp, yêu cầu xuất ngũ đối với đại uý Lê Thị Hiền

Bà Lê Thị Hiền bị kỷ luật vì có hành vi không chuẩn mực ở sân bay.
Bà Lê Thị Hiền bị kỷ luật vì có hành vi không chuẩn mực ở sân bay.
Bà Lê Thị Hiền bị kỷ luật vì có hành vi không chuẩn mực ở sân bay.
Lên top