Kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An: Tổ chức cuộc thi bút ký, phóng sự “990 năm Đất và Người Nghệ An” trên báo Lao Động

Xã Kim Liên (Nam Đàn) - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG ĐẠI
Xã Kim Liên (Nam Đàn) - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG ĐẠI
Xã Kim Liên (Nam Đàn) - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG ĐẠI
Lên top