Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khe Sanh: Đã thấy bóng dáng của một “huyện miền núi kiểu mẫu”

Ông Đặng Trọng Vân (bìa phải ảnh) cùng ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra vườn ươm cây giống tại Hướng Hóa. Ảnh: TIẾN NHẤT.
Ông Đặng Trọng Vân (bìa phải ảnh) cùng ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra vườn ươm cây giống tại Hướng Hóa. Ảnh: TIẾN NHẤT.
Ông Đặng Trọng Vân (bìa phải ảnh) cùng ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra vườn ươm cây giống tại Hướng Hóa. Ảnh: TIẾN NHẤT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM