Kỷ luật Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang từ chối nhận quyết định điều động

Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ của Hậu Giang vào ngày 30.5. Ảnh: Cổng thông tin Hậu Giang
Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ của Hậu Giang vào ngày 30.5. Ảnh: Cổng thông tin Hậu Giang
Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ của Hậu Giang vào ngày 30.5. Ảnh: Cổng thông tin Hậu Giang

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top