Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Kỷ luật Phó Giám đốc Sở KHCN và Thượng tá Công an tỉnh Bắc Kạn

Thông tin kỉ luật được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
Thông tin kỉ luật được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.