Kỷ luật nữ giáo viên gửi "ảnh nóng" cho chồng người khác

Thông báo hình thức kỷ luật bà Hồ Thị Vy của Đảng ủy phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.
Thông báo hình thức kỷ luật bà Hồ Thị Vy của Đảng ủy phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.
Thông báo hình thức kỷ luật bà Hồ Thị Vy của Đảng ủy phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.
Lên top