BẾN TRE:

Kỷ luật khiển trách Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

Ông Lê Quang Vịnh - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (ảnh bentre.gov.vn)
Ông Lê Quang Vịnh - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (ảnh bentre.gov.vn)
Ông Lê Quang Vịnh - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (ảnh bentre.gov.vn)
Lên top