Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quảng Ngãi:

Kỷ luật hiệu trưởng khai “khống” hồ sơ để được bổ nhiệm

Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Quảng Ngãi. Ảnh: T.H
Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Quảng Ngãi. Ảnh: T.H