Quảng Ngãi:

Kỷ luật hiệu trưởng khai “khống” hồ sơ để được bổ nhiệm

Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Quảng Ngãi. Ảnh: T.H
Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Quảng Ngãi. Ảnh: T.H
Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Quảng Ngãi. Ảnh: T.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top