Kỷ luật Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Bình 

Kết luận liên quan đến sai phạm của ông Trương Tấn Quang. Ảnh: LPL
Kết luận liên quan đến sai phạm của ông Trương Tấn Quang. Ảnh: LPL
Kết luận liên quan đến sai phạm của ông Trương Tấn Quang. Ảnh: LPL
Lên top