Kỷ luật, chuyển cơ quan điều tra vụ 32.000m3 gỗ trên 400ha rừng... biến mất

Hơn 400 hecta rừng tại Gia Lai biến mất. Ảnh Đình Văn.
Hơn 400 hecta rừng tại Gia Lai biến mất. Ảnh Đình Văn.
Hơn 400 hecta rừng tại Gia Lai biến mất. Ảnh Đình Văn.