Kỷ luật Chủ tịch xã bị tố quan hệ bất chính với phụ nữ đã có chồng

Thông báo kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc, trong đó có nội dung kỷ luật Chủ tịch xã Mỹ Lộc.
Thông báo kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc, trong đó có nội dung kỷ luật Chủ tịch xã Mỹ Lộc.
Thông báo kỳ họp thứ 19 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Can Lộc, trong đó có nội dung kỷ luật Chủ tịch xã Mỹ Lộc.
Lên top