​Kỷ luật cảnh cáo thầy giáo dạy Văn tại Sài Gòn dùng từ ngữ “thô tục” với học sinh

Trường THPT Hàn Thuyên, nơi học sinh tố thầy giáo dùng từ ngữ “thô tục” với học sinh, ảnh: Kim Đồng
Trường THPT Hàn Thuyên, nơi học sinh tố thầy giáo dùng từ ngữ “thô tục” với học sinh, ảnh: Kim Đồng