Kỷ luật cảnh cáo Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa

Ông Đinh Viết Thuận - Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa. Ảnh: Thu Hà
Ông Đinh Viết Thuận - Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa. Ảnh: Thu Hà
Ông Đinh Viết Thuận - Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa. Ảnh: Thu Hà
Lên top