Kỷ luật cảnh cáo Phó giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi

Do tham mưu sai trong dịp bán hàng bình ổn giá và đưa hàng về nông thôn nên PGĐ Sở Công Thương Quảng Ngãi bị kỷ luật. Ảnh: QN.
Do tham mưu sai trong dịp bán hàng bình ổn giá và đưa hàng về nông thôn nên PGĐ Sở Công Thương Quảng Ngãi bị kỷ luật. Ảnh: QN.
Do tham mưu sai trong dịp bán hàng bình ổn giá và đưa hàng về nông thôn nên PGĐ Sở Công Thương Quảng Ngãi bị kỷ luật. Ảnh: QN.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top