Kỷ luật cảnh cáo Phó Ban quản lý đường sắt đi nước ngoài không phép

Ông Hoàng Như Cương phát biểu trong một lần họp báo. Ảnh: Ban QLĐSDT
Ông Hoàng Như Cương phát biểu trong một lần họp báo. Ảnh: Ban QLĐSDT
Ông Hoàng Như Cương phát biểu trong một lần họp báo. Ảnh: Ban QLĐSDT
Lên top