Kỷ luật cảnh cáo giám đốc "bổ nhiệm thần tốc con trai"

Trụ sở Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình (ảnh: Tr.L)
Trụ sở Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình (ảnh: Tr.L)