Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Kỷ luật cảnh cáo giám đốc "bổ nhiệm thần tốc con trai"

Trụ sở Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình (ảnh: Tr.L)
Trụ sở Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình (ảnh: Tr.L)