Kỷ luật cảnh cáo cô giáo đánh học sinh thâm tím cơ thể

Học sinh Nguyễn Hữu Khang bị thâm tím cơ thể.
Học sinh Nguyễn Hữu Khang bị thâm tím cơ thể.
Học sinh Nguyễn Hữu Khang bị thâm tím cơ thể.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top