Kỷ luật cảnh cáo cô giáo đánh học sinh thâm tím cơ thể

Học sinh Nguyễn Hữu Khang bị thâm tím cơ thể.
Học sinh Nguyễn Hữu Khang bị thâm tím cơ thể.
Học sinh Nguyễn Hữu Khang bị thâm tím cơ thể.
Lên top