Kỷ luật 3 lãnh đạo Kho bạc Nhà nước và Chủ tịch Hội VHNT Quảng Ninh

Trụ sở cơ quan Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh
Trụ sở cơ quan Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh
Trụ sở cơ quan Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh
Lên top