Kỷ luật 1 huyện ủy viên sử dụng học bạ giả

Quyết định đình cho thôi chức đối với ông Hận (ảnh Nhật Hồ)
Quyết định đình cho thôi chức đối với ông Hận (ảnh Nhật Hồ)
Quyết định đình cho thôi chức đối với ông Hận (ảnh Nhật Hồ)
Lên top