Kỳ lạ, người phụ nữ ở miền Tây 4 ngày trúng 17 tờ vé số

Bà Nguyễn Thị Đảnh trúng vé số 4 ngày liên tiếp.
Bà Nguyễn Thị Đảnh trúng vé số 4 ngày liên tiếp.
Bà Nguyễn Thị Đảnh trúng vé số 4 ngày liên tiếp.
Lên top