Kỳ lạ, học sinh phải mang khẩu trang trong giờ học

Học sinh trường THCS Cát Trinh phải đeo khẩu trang trong giờ học.
Học sinh trường THCS Cát Trinh phải đeo khẩu trang trong giờ học.
Học sinh trường THCS Cát Trinh phải đeo khẩu trang trong giờ học.