Kỳ lạ chuyện phải cho công ty vay hàng trăm triệu đồng để được... về hưu

Ông Chu Hồng Điệp (trái) và ông Đặng Văn Quang trao đổi với phóng viên báo Lao Động.
Ông Chu Hồng Điệp (trái) và ông Đặng Văn Quang trao đổi với phóng viên báo Lao Động.
Ông Chu Hồng Điệp (trái) và ông Đặng Văn Quang trao đổi với phóng viên báo Lao Động.
Lên top