Ký kết hợp đồng đặt hàng bảo trì đường sắt quốc gia

Ký kết hợp đồng đặt hàng bảo trì đường sắt quốc gia. Ảnh: UVD
Ký kết hợp đồng đặt hàng bảo trì đường sắt quốc gia. Ảnh: UVD
Ký kết hợp đồng đặt hàng bảo trì đường sắt quốc gia. Ảnh: UVD
Lên top