Trường Đại học Điện Lực:

Ký kết biên bản ghi nhớ đào tạo với Tập đoàn IDSMED

Trường đại học Điện Lực còn ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Cty CP Vector Shinwa (Nhật Bản)
Trường đại học Điện Lực còn ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Cty CP Vector Shinwa (Nhật Bản)
Trường đại học Điện Lực còn ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Cty CP Vector Shinwa (Nhật Bản)
Lên top