Ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa BHXH Việt Nam và Đại sứ quán Đan Mạch

Toàn cảnh buổi Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa BHXH Việt Nam và Đại sứ quán Đan Mạch.
Toàn cảnh buổi Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa BHXH Việt Nam và Đại sứ quán Đan Mạch.
Toàn cảnh buổi Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa BHXH Việt Nam và Đại sứ quán Đan Mạch.
Lên top