Ký hợp đồng PPP dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Ký hợp đồng dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Ảnh ĐT
Ký hợp đồng dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Ảnh ĐT
Ký hợp đồng dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Ảnh ĐT
Lên top