Kỳ công nghề huấn luyện “sát thủ bầu trời”

Mỗi ngày, các thành viên trong Câu lạc bộ Huấn luyện chim săn mồi Hà Nội thường dành ít nhất 1-2 giờ cho chim luyện bay, săn mồi ở ngoài trời. Ảnh: LN
Mỗi ngày, các thành viên trong Câu lạc bộ Huấn luyện chim săn mồi Hà Nội thường dành ít nhất 1-2 giờ cho chim luyện bay, săn mồi ở ngoài trời. Ảnh: LN
Mỗi ngày, các thành viên trong Câu lạc bộ Huấn luyện chim săn mồi Hà Nội thường dành ít nhất 1-2 giờ cho chim luyện bay, săn mồi ở ngoài trời. Ảnh: LN
Lên top