Muôn dạng trục lợi bảo hiểm y tế

Kỳ 2: Bất thường tại Phòng khám Phương Nam