KTS Chu Kim Đức - người xây dựng 194 sân chơi cho trẻ trên cả nước

Kiến trúc sư Chu Kim Đức sinh năm 1980, từng tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội. Sau khi đi du học Pháp, cô về nước và mở một công ty thiết kế sân vườn. Năm 2014, sau khi gặp một người nước ngoài trăn trở về việc sáng tạo các khu vui chơi cho trẻ em tại đô thị, cô đã cùng các cộng sự bắt tay vào thực hiện các dự án "giành lại sân chơi cho trẻ". Ảnh: Hải Nguyễn
Kiến trúc sư Chu Kim Đức sinh năm 1980, từng tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội. Sau khi đi du học Pháp, cô về nước và mở một công ty thiết kế sân vườn. Năm 2014, sau khi gặp một người nước ngoài trăn trở về việc sáng tạo các khu vui chơi cho trẻ em tại đô thị, cô đã cùng các cộng sự bắt tay vào thực hiện các dự án "giành lại sân chơi cho trẻ". Ảnh: Hải Nguyễn
Kiến trúc sư Chu Kim Đức sinh năm 1980, từng tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội. Sau khi đi du học Pháp, cô về nước và mở một công ty thiết kế sân vườn. Năm 2014, sau khi gặp một người nước ngoài trăn trở về việc sáng tạo các khu vui chơi cho trẻ em tại đô thị, cô đã cùng các cộng sự bắt tay vào thực hiện các dự án "giành lại sân chơi cho trẻ". Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top