Kon Tum tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi Hà Nội

Kon Tum tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi Hà Nội. Ảnh minh họa GT
Kon Tum tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi Hà Nội. Ảnh minh họa GT
Kon Tum tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi Hà Nội. Ảnh minh họa GT
Lên top