Kon Tum: Sét đánh rụi nhà rông gần 2 tỉ đồng

Nhà rông văn hóa huyện Đăk Tô bị thiêu rụi hoàn toàn
Nhà rông văn hóa huyện Đăk Tô bị thiêu rụi hoàn toàn
Nhà rông văn hóa huyện Đăk Tô bị thiêu rụi hoàn toàn
Lên top