Kon Tum: Phát hiện bảo vệ chết trong tư thế treo cổ ở trường học

Trường tiểu học Lê Quý Đôn nơi phát hiện bảo vệ chết trong tư thế treo cổ.
Trường tiểu học Lê Quý Đôn nơi phát hiện bảo vệ chết trong tư thế treo cổ.
Trường tiểu học Lê Quý Đôn nơi phát hiện bảo vệ chết trong tư thế treo cổ.
Lên top